طرح حامیان آب

اجرای طرح حامیان آب همانطور که می دانیم ایران در منطقه آب­ و هوایی خشک و نیمه خشک قرار دارد که متوسط بارندگی در آن حدود یک سوم متوسط جهانی...
 
ادامه مطلب